Didaktické hry

Programy pro dospělé

Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení
vzdělávací seminář akreditovaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod Č.j.: MSMT 15151/2022-3-610

Cílem vzdělávacího programu DVPP je vyvolat či zvýšit zájem o zařazování didaktických her do vzdělávací praxe a zároveň rozšířit portfolio her, které mohou pedagogové ve výuce použít. Program je veden interaktivní formou se zapojením všech účastníků, některé hry jsou představeny demonstrativně. Reflexe je vedena tak, aby směřovala k poznání, že velké problémy světa nejsou daleko a mimo naše možnosti je řešit.

Rozšířením základní nabídky je zaškolení pedagogů prostřednictvím ukázkových bloků přímo s žáky a studenty ve školách či v rámci mimoškolních aktivit. Blok sestává ze čtyř vyučovacích hodin (vh), minimální počet účastníků je 15, maximální 32 osob. Cena ukázkového bloku je 140 Kč/žák plus cestovní naklady.

Ukázkový blok může být naplněn libovolnou kombinací her tak, aby v součtu naplnil čtyři vyučovací hodiny